top of page

Politica de confindențialitate

Această Politică de Confidențialitate descrie modul în care www.arenaelevilor.ro (denumit în continuare „noi”, „nostru” sau „Site-ul”) colectează, utilizează și protejează informațiile personale ale utilizatorilor (denumiți în continuare „utilizatori” sau „tu”) atunci când accesează și utilizează Site-ul nostru.

1. Colectarea și utilizarea informațiilor

1.1. Informațiile personale pe care le furnizezi: atunci când utilizezi Site-ul, este posibil să ne furnizezi informații personale, cum ar fi numele tău, adresa de e-mail, informații de contact și alte detalii necesare pentru a te abona la newslettere, a te înregistra sau a utiliza anumite servicii.

1.2. Informații colectate automat: ca și majoritatea site-urilor, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul tău și despre modul în care utilizezi Site-ul nostru, folosind cookie-uri și tehnologii similare. Aceste informații pot include adresa IP, tipul de browser, paginile web pe care le accesezi și alte date de analiză.

1.3. MUSSICANA SRL, denumită în continuare „Compania”, se străduiește să respecte legile și reglementările aplicabile legate de protecția datelor cu caracter personal în țările în care Compania își desfășoară activitatea. Această Politică stabilește principiile de bază prin care Compania prelucrează datele personale ale consumatorilor, clienților, furnizorilor, partenerilor de afaceri, angajaților și altor persoane și indică responsabilitățile departamentelor de afaceri și ale angajaților săi în timpul procesării datelor cu caracter personal. Această politică se aplică Companiei și filialelor sale deținute în totalitate, controlate direct sau indirect, care desfășoară afaceri în Spațiul Economic European (SEE) sau prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în SEE. Utilizatorii acestui document sunt toți angajații, permanenți sau temporari, și toți contractorii care lucrează în numele Companiei.

2. Scopul utilizării informațiilor

2.1. Utilizăm informațiile colectate pentru a furniza și îmbunătăți serviciile noastre, pentru a-ți oferi acces la conținutul relevant și pentru a comunica cu tine în legătură cu solicitările tale sau cu serviciile noastre.

2.2. Informațiile personale pe care le colectăm nu sunt vândute, transferate sau închiriate către terți în scopuri comerciale, fără consimțământul tău expres.

2.3. Arena Elevilor poate folosi datele colectate în scopuri de marketing și comunicare, statistici și comunicare cu terți.

3. Securitatea informațiilor

3.1. Ne angajăm să protejăm informațiile personale ale utilizatorilor noștri și să luăm măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea sau modificarea acestor informații.

3.2. Responsabilul cu protecția datelor este responsabil pentru auditarea modului în care departamentele de afaceri implementează această Politică. Orice angajat care încalcă această Politică va fi supus unor măsuri disciplinare, iar angajatul poate fi, de asemenea, supus răspunderii civile sau penale dacă comportamentul său încalcă legile sau reglementările.

3.3. Această Politică este menită să respecte legile și reglementările din locul de stabilire și ale țărilor în care își desfășoară activitatea Compania. În cazul oricărui conflict între această Politică și legile și reglementările aplicabile, acestea din urmă vor prevala.

4. Accesul și modificarea informațiilor tale

4.1. Ai dreptul de a solicita accesul, actualizarea sau ștergerea informațiilor tale personale pe care le-ai furnizat. Pentru a face acest lucru sau pentru a exercita alte drepturi prevăzute de lege, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail: contact@arenaelevilor.ro.

4.2. Atunci când Compania află despre o încălcare a datelor cu caracter personal suspectată sau reală, responsabilul cu protecția datelor trebuie să efectueze o investigație internă și să ia măsurile de remediere adecvate în timp util. În cazul în care există vreun risc pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, Copania trebuie să notifice autoritățile relevante pentru protecția datelor fără întârzieri nejustificate și, atunci când este posibil, în termen de 72 de ore.

5. Politica privind copiii

5.1. Site-ul nostru nu este destinat copiilor sub vârsta de 11 ani și nu colectăm în mod intenționat informații personale de la aceștia.

6. Modificări ale Politicii de Confidențialitate

6.1. Ne rezervăm dreptul de a modifica această Politică de Confidențialitate în orice moment. Orice modificare va fi publicată pe această pagină și va intra în vigoare imediat. Prin continuarea utilizării Site-ului nostru după modificări, ești de acord cu noile prevederi ale Politicii de Confidențialitate.

7. Contact

7.1. Dacă ai întrebări sau nelămuriri referitoare la această Politică de Confidențialitate sau la practicile noastre de confidențialitate, te rugăm să ne contactezi la adresa: contact@arenaelevilor.ro

bottom of page